Referenties

Referenties

Danone
Vervaardigen van Excel templates voor de collectie van wekelijkse en maandelijkse verkoop en voorraadinformatie van internationale Sales Units en Fabrieken. Ontwikkelen van een centrale database en geautomatiseerde tools voor de verwerking van de templates en het genereren van diverse KPI rapportages op het gebied van Forecast-Accuracy-Bias en Customer service Level.

 

Royal Bank of Scotland
Ontwikkeling van een centrale database waarin gegevens vanuit een zeer grote variëteit aan verschillende bronsystemen verzameld en samengevoegd worden om zo een compleet overzicht te creëren dat periodiek verspreid en gecontroleerd wordt en op basis waarvan de data opgeschoond wordt. Bovendien wordt deze database gebruikt voor complexe analyses en ad hoc rapportages om zo de dagelijkse business optimaal te ondersteunen.

 

Argos Zorggroep
Ontwikkeling van een vrijwilligersdatabase waarmee de vrijwilligers, de interne vrijwilligersprojecten van de diverse locaties en de externe cliënten die begeleiding krijgen van vrijwilligers, eenvoudig beheerd en gemanaged kunnen worden.

 

Argos Zorggroep
Ontwikkelen en opereren van een database waarmee data vanuit het iTask systeem van Argos naar XML bestanden geconverteerd worden die geïmporteerd kunnen worden via de ZiZo portal. ZiZo verzamelt gegevens van zorgaanbieders in een gestandaardiseerd formaat zo dat zorgaanbieders vergeleken kunnen worden op de kwaliteit van hun diensten.

 

Contentsupply
Bouw van een standalone applicatie in VB6 waarmee flash presentaties en cursussen gegeven worden. Bouw en test van klant specifieke versies. De applicatie wordt op naam gezet en de resultaten worden automatisch naar een centrale database verzonden.

 

Delta
Automatiseren en verbeteren van diverse Excel rapporten, zodat alle rapporten automatisch gevuld en gedistribueerd worden.

 

Stichting Waternet
Advies en ondersteuning aan het management van de meldkamer op het gebied van processen, systemen en rapportage. Ontwikkeling van een aantal management rapporten op basis waarvan de afdeling beter aangestuurd kan worden.

 

Stichting De Groot Fonds
Ontwikkeling van een database waarmee de administratie en correspondentie van subsidieaanvragen, -toezeggingen en uitbetalingen in bijgehouden kunnen worden.

 

ABN AMRO Pensioenbureau
Aanpassen en uitbreiden van een op gebruikersniveau beveiligde Access template, zodat alle applicaties ontwikkeld met deze template voldoen aan accountants eisen.

 

ING
Access specialist voor Corporate Compliance Risk Management. Ontwikkeling van tools en databases in MS Access welke gebruikt werden door een grote groep reviewers en QA-ers om Swift berichten te screenen, analyseren en hier over te rapporteren.

 

Decom Nederland
Ontwerp en bouw van een site acquisitie tool in Access om de administratie, voortgang en financiën in bij te houden voor alle te verwerven sites.

 

Ziggo
Het automatiseren en completeren van de wekelijkse management rapportage, die vanuit diverse Compuware Changepoint en Business Objects rapporten gevoed wordt, zodat deze met "één druk op de knop" gegenereerd kan worden.

 

Ziggo
Compleet datawarehouse met rapportagemodule, gevoed vanuit het Oracle E-Business Suite ERP systeem. Gedetailleerde rapportering over ureninvoer en –goedkeuring, project financiën, verplichtingen en facturen. De data export is gerealiseerd met Winstan™, waardoor er geen aanpassingen aan de Oracle applicaties noodzakelijk waren.

 

Provimi
Bestaande Access 2003 database, waarmee prijslijsten uit SAP omgezet worden naar brieven voor klanten, aanpassen en uitbreiden zodat er bijvoorbeeld brieven in verschillende talen aangemaakt kunnen worden.

 

Samsung Electronics Benelux
Bestaande Access 2003 database (t.b.v. vastleggen commitments) werkend maken in Access 2007. Tevens is de VBA code kritisch doorgenomen, verbeterd en robuuster gemaakt. Ook zijn extra functionaliteiten toegevoegd, zoals bijvoorbeeld synchronisatie per e-mail.

 

MKB-Nederland
Realisatie van 9 enquêtes t.b.v. het project "Ondernemerschap in de wijk", inclusief de bouw en hosting van de website waar men de enquêtes kan invullen en opslaan, het laden van mondeling afgenomen interviews, en de offline verwerking en rapportage van de resultaten.

 

MKB-Nederland
Database en rapportagemodule, gevoed vanuit een online enquête site (Socratos) waarmee alle 0- en 1-metingen van de KVO-B certificering gedaan worden. Dankzij de inspanningen van Data Professionals heeft MKB-Nederland nu een gedetailleerd overzicht van de enquête resultaten, waarbij men allerlei verschillende doorsnijdingen en vergelijkingen kan maken.

Onno Keuker (MKB-Nederland) over Data Professionals:
Data Professionals levert diensten op maat. Lees meer...

 

Exin
Database en rapportagemodule, gevoed vanuit MyExin, het systeem waarin alle examenaanvragen t/m de certificaten en diploma’s in bijgehouden worden. De database wordt dagelijks gevoed en biedt de gebruiker de mogelijkheid om de juiste stuurinformatie op te vragen om zo het examen verwerkingsproces te bewaken en te verbeteren.

Berry Jansen (Exin International) over Data Professionals:
Data Professionals levert meer dan je verwacht! Lees meer...

 

VNO-NCW
Enquêteresultaten naar aanleiding van de "Evaluatie Onderwijs Commissies" verzamelen, converteren en verwerken tot een management rapportage die aan de onderwijs commissies van VNO-NCW en MKB-Nederland gepresenteerd kon worden.

Helena de Boer (VNO-NCW) over Data Professionals:
Data Professionals, partner in data maatwerk. Lees meer...

 

Casema
Maandelijkse rapportage van de beschikbaarheid van de basisdiensten van Casema, RTV, DTV, Internet en telefonie. De beschikbaarheid werd berekend op basis van de informatie in de storingstickets, welke in Oracle E-Business Suite werden bijgehouden.

 

Casema
Week- en maandrapportages van alle storingen geregistreerd in Oracle E-Business Suite. Naast het aantal en de duur van de storingen, werd er ook gekeken naar de dienst(en) die verstoord waren en waar de oorzaak van eventuele vertragingen lagen.

 

Casema
Ieder uur storingstickets uit Oracle E-Business Suite exporteren, converteren en presenteren op het intranet, zodat het Network Operations Center (NOC) een actueel overzicht heeft van de openstaande storingen, de duur van de stroring en de actuele status.

 

Rann
Ontwikkeling en implementatie van een datawarehouse gevoed vanuit SAP, met een gebruikersvriendelijke rapportage omgeving in Microsoft Office. Dankzij de inzet van Data Professionals hoefde RANN daardoor de SAP DWH module met bijbehorende licenties niet aan te schaffen, waardoor zeker 75% van de kosten werden uitgespaard, zonder in te boeten op gewenste functionaliteiten en flexibiliteit.

 

Orange Nederland
Ontwikkeling en implementatie van gebruikersvriendelijke Vergunningen tools waarmee de aanvraag, voortgang en status van vergunningaanvragen bijgehouden konden worden. Het programma was gekoppeld aan een database van Orange waar de voortgang van site constructie in bijgehouden werd, zodat men in één oogopslag een compleet overzicht van de site als de vergunningen had.

 

Motorola Frankrijk
Vertaalprogramma waarmee diagnostische log-berichten uit de managementsystemen van Smartnet™ omgezet wordt in gebruikersvriendelijke en begrijpelijke tekst.

 

Vorige Omhoog Volgende